MKM

AKTUALNOŚCI

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Informuje,

 

że z uwagi na budowę drogi ekspresowej nr 7 i przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Cegielnia od dnia 13.07.2020r. do odwołania zostaną wprowadzone zmiany na trasie jazdy autobusów MKM na linii nr 4.

Na czas trwania robót zostaną zlikwidowane przystanki na ul. Warszawska Topolowa i cała długość ul. Cegielnia.

Z przyczyn technicznych zmianie ulega trasa linii nr 4. Z przystanku przy ul. Warszawskiej PUZ autobus skręci w ul. Okólną i dojedzie  na parking cmentarza komunalnego (ul. Kolbego).            

Godziny odjazdów z pozostałych przystanków pozostają bez zmian.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Informuje

Informujemy, że od dnia 01.06.2020r. wznowione zostają wszystkie kursy Mławskiej Komunikacji Miejskiej,  zachowane zostaną przebiegi dotychczasowych linii i autobusy będą kursowały według dotychczasowych rozkładów jazdy.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wsiadanie i wysiadanie z autobusu odbywać się będzie wyłącznie środkowymi i tylnymi drzwiami. Kabina kierowcy i dostęp do przednich drzwi zostaną wydzielone bez możliwości przejścia.

Wprowadzone zostanie oznakowanie dostępnych oraz wyłączonych z użytkowania miejsc siedzących.

W związku z wytycznymi władz państwowych, od dnia 18 maja 2020 roku liczba pasażerów mogących jednocześnie podróżować pojazdami komunikacji miejskiej, uzależniona będzie od ogólnej liczby miejsc siedzących i stojących dla danego typu pojazdu. Dokładniej, limit ten będzie wynosił 30 proc. sumy wszystkich miejsc siedzących i stojących. W praktyce oznacza to, że w przypadku autobusów, liczba ta wahać się będzie od 24 do 29 w zależności od wielkości autobusu.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, wielokrotnie każdego dnia dezynfekowane będą wnętrza pojazdów komunikacji miejskiej. Zadanie to wykonywane będzie przez kierowców MKM. Dezynfekcji poddawane będą poręcze        i uchwyty, fotele, kasowniki, szyby boczne, przyciski wewnętrzne awaryjnego otwierania drzwi,.

Plakaty informujące o nowych obostrzeniach będą umieszczone na drzwiach wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej.

 W trosce o Państwa bezpieczeństwo, przypominamy o obowiązku zakrywania ust         i nosa w pojazdach transportu zbiorowego.

Plakaty informacyjne

 

ILOŚĆ PASAŻERÓW     W POJEŹDZIE

 

MAX 29

 

 

PRZEBYWANIE W AUTOBUSIE TYLKO W MASECZCE OCHRONNEJ
 

 

(Plus dodatkowe zabezpieczenie taśmą biało czerwoną)

 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Informuje


W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców od poniedziałku 16 marca 2020r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie kursy autobusów Mławskiej Komunikacji Miejskiej.


Ze względu na zaistniałą sytuację, wszystkich pasażerów prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o w Mławie  

INFORMUJE

  że w związku z bieżącą sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 dokładamy wszelkich starań dotyczących porządku i bezpieczeństwa w autobusach MKM. Pojazdy są codziennie dezynfekowane.  Apelujemy  do pasażerów którzy nie mają konieczności podróżowania o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych w związku z dramatycznym wzrostem zachorowań, oraz unikanie w miarę możliwości większych skupisk ludzi.

Prosimy Naszych pasażerów o przemyślane i tylko KONIECZNE korzystanie z Komunikacji Miejskiej.
 

 

 

 

 

 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.

 

Informuje

że z dniem 10.02.2020r. wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy linii nr 4 MKM. Zmiany powyższe podyktowane są problemami z przejazdem przez skrzyżowanie ul. Warszawskiej z DK7 oraz dużym natężeniem ruchu pojazdów na ul. Warszawskiej, co z kolei powoduje opóźnienia autobusów na poszczególnych przystankach. W konsekwencji pasażerowie mają problemy z dotarciem na czas do pracy i zajęcia szkolne.

Po dokonanych zmianach autobusy linii nr 4 będą rozpoczynały kurs od pętli Cegielnia o godzinie 06:15.

W załączeniu zmodyfikowany rozkład jazdy - linia nr. 4

 

Od 01.02.2020 ulega zmianie rozkład jazdy na linii nr 4

Linia nr 4

 

Rozkład jazdy autobusu MKM linii nr 1 obowiązujący od 21.01.2020r na okres prowadzenia robót związanych z przebudową ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Św. Anny

Linia nr 1 - na czas remontu

 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

 

Informuje,

że od dnia 01.02.2020r.,ulega zmianie rozkład jazdy autobusu na linii nr 4.
Linia nr 4 rozbudowana została o dwa dodatkowe przystanki autobusowe: przystanek na ul. Moniuszki i przystanek na ul Batorego.

 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o

 

Informuje,

 

że w związku z prowadzonymi robotami związanymi z przebudową ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny, od dnia 21.01.2020r. zostaną wprowadzone zmiany w trasach jazdy autobusów MKM na linii nr 1.

 

LINIA 1

Z ulicy Kopernika autobus będzie skręcał w ul. Piłsudskiego, a następnie w ul. Z. Morawskiej w ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza - dalej kontynuacja trasy bez zmian.

 

Dodatkowo autobusy MKM będą zatrzymywały się na przystankach: ul. Sienkiewicza „park”, ul. Sienkiewicza „Szkoła Muzyczna”, ul. Kościuszki oraz ul. Z. Morawskiej.

 

 

Na czas trwania robót zostaną zlikwidowane przystanki na ul. Zachodniej, na ul. Mariackiej (OKM Kościół) oraz przystanek Pasaż OKM.

 

 

Planowany termin zakończenia robót drogowych

i przywrócenia obecnych tras autobusów MKM

na linii nr 1 planowany jest na 30.10.2020r.

 

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 

MŁAWSKA KOMUNIKACJA MIEJSKA

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o.  z siedzibą w Mławie ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299185 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS , NIP 5691816616, REGON 141247317

  • reprezentowany przez: 

  • Prezes Zarządu – Krzysztof Dubojski.

 

  • Mocą Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MPDM Spółka z o.o. wykonania zadania własnego Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego, powierzono w trybie bezprzetargowym świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie lokalnego zbiorowego transportu pasażerskiego Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo Mostowemu Sp. z o.o. w Mławie.  

 

  • Zgodnie § 5 Aktu założycielskiego Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego MPDM Sp. z o.o. (tekst jednolity z dnia 28.03.2013r.) przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest – w szczególności – wykonywanie w ramach zorganizowanej komunikacji miejskiej pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Mławy – kod 49.31.Z tj. miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie realizowane środkami transportu lądowego, takimi jak autobus, po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach.

Umowa o świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

W komunikacji miejskiej funkcjonują 4 linie autobusowe:

Linia 1 – Pętla Wójtostwo – Pętla Turystyczna

Linia 2 – Pętla Szreńska – Pętla Żuromińska

Linia 3 – Pętla Krajewo – Pętla Nowowiejska

Linia 4 – Pętla Kolejowa – Pętla Cegielnia

Komunikacja obsługiwana jest 6 autobusami marki Scania, może jednorazowo przewieść 547 pasażerów. Wszystkie autobusy przystosowane są do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Pojazdy wyposażone są w kamery wideo, które zapewniają bezpieczeństwo osobom podróżującym, oraz kierunkowe tablice elektroniczne.

Aktualny Rozkład Jazdy do pobrania poniżej:

Rozkład jazdy - Linia nr. 1

Rozkład jazdy - Linia nr. 2

Rozkład jazdy - Linia nr. 3

Rozkład jazdy - Linia nr. 4

Linie Autobusowe

Regulamin przewozu osób wraz z cennikiem

 

 

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.

W MŁAWIE

FIRMA MPDM © 2019

UL. Warszawska 25A

Skr. poczt. 103

06-500 Mława

ZOBACZ