09.10.2023

UWAGA KIEROWCY!

Informujemy, że z dniem 10.10.2023r. Parkometr nr 5 przy ul. 3-go Maja 3 został uruchomiony - tak więc zapraszamy do korzystania.

03.03.2023

Uwaga kierowcy!Parkometr nr 5 przy ul. 3-go Maja 3 został  czasowo wyłączony z użytkowania-
w związku z prowadzonymi pracami przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum w Mławie od dnia 3 marca 2023r. do czasu zakończenia robót budowlanych, dla tego prosimy kierowców o skorzystanie z parkometru nr 4 przy ul. 3-go Maja 12 po przeciwnej stronie ulicy lub z parkometru nr 2 przy ul. Stefana Żeromskiego tuż przy wejściu do parku.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

21.11.2022

W związku ze zmianą Uchwały nr XXVII/378/2021 z dnia 18 maja 2021r. od dnia  01.12.2022r. w Strefie Płatnego Parkowania w  Mławie  wprowadza się  obowiązek wprowadzenia numeru rejestracyjnego podczas wykupywania biletu parkingowego według zamieszczonej  na parkometrze instrukcji obsługi. Prosimy stosować się do zawartych w niej wskazówek.

Zmiana Uchwały Rady Miasta Mława

INFORMACJE

Biuro strefy płatnego parkowania:            

Mława,  Aleja Św. Wojciecha 15,

tel. 23 654 55 09

Budynek Dworca Stacja Mława

( I piętro )

Adres e-mail: bspp@mpdm.mlawa.pl

Biuro czynne: 

poniedziałek 9.00-17.00

od wtorku do piątku 8.00-16.00

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARKOMATU

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.

W MŁAWIE

Obszar SPP:

 • ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy ratuszu,
 • ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla,
 • ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych,
 • ul. 3 Maja po obu stronach,
 • ul. Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Żwirki,
 • ul. Chrobrego po obu stronach,
 • ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku po lewej stronie od ul. Żeromskiego do ul. Henryka Sienkiewicza,
 • ul. Reymonta po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek,
 • ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

 

Czas funkcjonowania:

Od poniedziałku do piątku – w godz. od 1000 do 1800

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Opłaty:

 1. za pierwsze pół godziny postoju 1,00zł,
 2. za pierwszą godzinę postoju 2,00zł,
 3. za drugą godzinę postoju 2,30zł,
 4. za trzecią godzinę postoju 2,50zł,
 5. za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 1,50zł,
 6. za kartę abonamentową parkingową miesięczną 70,00 zł, z możliwością wykupienia wielokrotności karty na jednym blankiecie,
 7. za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę:
  - karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie 250,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo 1200,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie 200,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo 1800,00zł,
 8. za parkowanie pojazdów będących własnością osób zamieszkałych w obszarze SPP, parkujących na ulicy, przy której są zameldowani:
  - karta abonamentowa parkingowa miesięczna 15,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa roczna 150,00zł.
 9. opłata za parkowanie pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony w miejscach gdzie zezwalają na to przepisy ruchu drogowego, ustalana jako iloczyn ilości zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa w ust. 1.
 10. opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP wniesiona w terminie 7 dni od daty nieopłaconego postoju wynosi 40 zł, a po tym terminie 100 złotych.

 

Płatności mobilne:

 

 

 

 

Należność za postój w Strefie Płatnego Parkowania można regulować przy użyciu telefonu komórkowego, korzystając z aplikacji SkyCash. Instrukcja wykorzystania aplikacji dostępna jest w załączniku oraz na stronie www.skycash.com.

W przypadku wnoszenia opłaty poprzez system płatności mobilnych należy informację w postaci nalepki, otrzymanej w biurze SPP, umieścić wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie, po prawej stronie (po stronie pasażera) tuż nad winietą zawierającą numer rejestracyjny pojazdu.

                                              

                

                              

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

ZOBACZ

Siedziba Spółki

Uniszki Cegielnia 30

06-500 Mława

FIRMA MPDM © 2021

Ul. Warszawska 25A

Skr. poczt. 103

06-500 Mława