AKTUALNOŚCI

20.09.2023 Szanowni Państwo – uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji

 

Informuję, że w dniach 21-25 września w godzinach 7.00-17.00 na odcinku ulicy Studzieniec od ulicy Brzozowej do skrzyżowania z ulicą Podborną i Piekiełko będzie układana warstwa wyrównawcza masy bitumicznej. Wystąpią utrudnienia i ograniczenia, dlatego prosimy w tych dniach o nie parkowanie na ulicy oraz zaprzestania w podanych godzinach ruchu kołowego.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2023 OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

 

04.09.2023 OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu

MPDM Sp. z o.o. w Mławie

 

Rada Nadzorcza Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA MPDM

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA MPDM

UCHWAŁA RN MPDM

INFORMACJA Z WYNIKU NABORU

07.07.2023

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch autobusów typu miejskiego przystosowanych do przewozu osób w tym osób niepełnosprawnych (jednego wózka inwalidzkiego wymiennie z wózkiem dziecięcym), o długości całkowitej w przedziale    7500mm - 8100mm.

LINK do przetargu

 

23.06.2023 Informuję że na zlecenie Burmistrza Miasta Mława zostały wykonane prace związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na: ul. Grota-Roweckiego (od Morawskiej do Pogorzelskiego) oraz Żołnierzy 80 Pułku Piechoty (cały odcinek).

W pierwszej kolejności sfrezowano starą nawierzchnię a następnie ułożono dwie nowe warstwy asfaltowe wzmocnione siatką przeciwspękaniową. Po uwolnieniu związków lotnych z asfaltu na ulicy Żołnierzy 80 Pułku Piechoty w lipcu zostanie odmalowane oznakowanie poziome.

Życzymy bezpiecznego użytkowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2023

Trwają prace na ulicy Zduńskiej związane z wymianą starego krawężnika na nowy. Jest to po wcześniejszym frezowaniu nawierzchni kolejny etap prac przygotowujących do ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej. Prace związane z ustawieniem krawężników rozpoczęły się 19.06.2023 i potrwają do końca bieżącego tygodnia. Prosimy o zachowanie ostrożności przy poruszaniu się drogą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2023

Trwa asfaltowanie ulic Grota-Roweckiego (od Morawskiej do Pogorzelskiego) oraz Żołnierzy 80 Pułku Piechoty (cały odcinek) przed nami w dniach 20 i 21 czerwca ostatni etap pracy – układanie warstwy ścieralnej. Wystąpią utrudnienia w ruchu, okresowo zamknięcia jezdni. Zalecamy omijanie wskazanych odcinków drogi we wskazanych terminach – za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2022 MŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE  MPDM 

Sp. z o.o.

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej P.z.p. na realizację zadania pn.

Dostawa oleju napędowego wraz z kontenerową stacją paliw w formie dzierżawy  w  ROKU 2023”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu  dostępnego pod adresem internetowym :

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4d8d6042-fb29-4ac7-b3c0-3ca2feca10f1

BIP

www.mpdm.e-bip.org.pl

https://www.e-bip.org.pl/mpdm/35276

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00444760/01 w dniu 2022-11-17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000444760%2F01

 

14.11.2022 Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Za nami pierwszy etap przebudowy odcinka ul. Osiedle Młodych (przy przyległych pawilonach handlowych) na odcinku od ulicy Szpitalnej do wysokości zakrętu. Zostały ustawione nowe krawężniki.

Przed nami dni związane z pracami z nawierzchnią jezdni i przyległych miejsc postojowych. W dniach 15, 17 oraz 21 listopada nastąpi całkowite zamknięcie przebudowanego odcinka ulicy w godzinach 6.00-16.00 z niemożliwością przebywania w tym rejonie pojazdów. Będą odbywały się prace związane z frezowaniem zniszczonych warstw bitumicznych a także układaniem nowych warstw asfaltu. W pozostałych dniach tj. 14, 16 i 18 listopada utrudnienia będą miejscowe.

Liczymy na wyrozumiałość, jednocześnie informujemy, że prace planowane są do zakończenia w dniu 21 listopada w godzinach popołudniowych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2022 Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Informuje,

że w związku z organizacją „Mławskiego Święta Biegania”, dnia 16.10.2022 (niedziela)w godzinach 9:00-15:30   zostaną wprowadzone zmiany w trasach jazdy autobusów MKM na liniach 1 i 3.

LINIA 1

Z ulicy Kopernika autobus będzie skręcał w ul. PCK, - dalej kontynuacja trasy bez zmian.

LINIA 3

Autobus będzie rozpoczynał i kończył trasę na  ul.Mechaników - dalej kontynuacja trasy bez zmian.

Na czas trwania biegu zostaną pominięte przystanki na ulicach: Szpitalna - Wojska Polskiego,

Marszałkowska - Parking, Marszałkowska-Górna,

Piekiełko i Pętla Krajewo.  

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 

15.07.2022 Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg na zbycie układarki gąsienicowej Vogele

Ogłoszenie  przetargu o zbyciu układarki

 

15.09.2022 Informacja o utrudnieniu w dniu 17.09.2022 r. w godzinach 7.00-15.00

       W wyniku rozbudowy ulicy Studzieniec i prac w rejonie skrzyżowania z ulicą Marszałkowską w dniu 17.09.2022 r. w godzinach 7.00-15.00 będzie nieprzejezdny odcinek ulicy Marszałkowskiej od ronda z ulicą Górną do ulicy Nowowiejskiego skrzyżowania z ulicą Nową. Prosimy uprzejmie o kierowanie się wskazanym na mapie objazdem ulicami Nową, Napoleońską i Górną. Tuż po zakończeniu prac przejazd zostanie przywrócony, za utrudnienia przepraszamy.

    Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2022 Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM   Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że już od dnia jutrzejszego zaczynamy prace związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na ulicy Grzebskiego, harmonogram w kolejnych dniach został rozszerzony także o ulicę Kościelną, przedstawia się on następująco:

25 i 26 sierpień w godzinach 7.00-18.00 (czwartek, piątek) – układanie warstwy wiążącej (I warstwa bitumiczna) na ulicy Grzebskiego

27 i 29 sierpień w godzinach 7.00-18.00 (sobota, poniedziałek) – układanie warstwy wiążącej (I warstwa bitumiczna) na ulicy Kościelnej

30 i 31 sierpień w godzinach 7.00-18.00 (wtorek, środa) – układanie warstwy ścieralnej (II warstwa bitumiczna) na ulicy Grzebskiego

1 i 2 wrzesień w godzinach 7.00-18.00 (czwartek, piątek) – układanie warstwy ścieralnej (II warstwa bitumiczna) na ulicy Kościelnej

W przypadku obydwu ulic warstwy bitumiczne będą wzmocnione siatką przeciwspękaniową.

W czasie prac wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, ruch będzie wstrzymany w godzinach wykonywania prac. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu w szczególności korzystania z alternatywnych dróg dojazdu i przejazdu. Po wykonaniu prac związanych z układaniem warstw bitumicznych brygady powrócą jeszcze w ciągu kilkunastu dni aby odtworzyć oznakowanie poziome ulic, nie będzie to jednak już znaczącym utrudnieniem. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na remont ulicy Grzebskiego w dniach 25.08 – 26.08.2022, oraz 30.08 – 31.08.2022 wprowadzone zostaną zmiany na trasie jazdy autobusu MKM na linii nr 4. Na czas trwania robót wyłączony zostanie przystanek przy ul. Grzebskiego. Z ulicy Powstańców Styczniowych autobus będzie skręcał w ul. Płocką omijając wyżej wymieniony przystanek - dalej kontynuacja trasy bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

 

30.05.2022 Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM   Sp. z o.o.

Rozpoczynamy remont ulic Instalatorów i LG Electronics w Mławie. Na jezdniach zostanie sfrezowana stara warstwa bitumiczna, po czym wykonawca położy nowe warstwy nawierzchni – wyrównawczą i ścieralną – wraz z siatką przeciwspękaniową. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników tych dróg, będą się jednak wiązały z utrudnieniami w ruchu kołowym, w związku z czym prosimy o ostrożność i wyrozumiałość.

Prace obejmą odcinek ulicy Instalatorów od skrzyżowania z ul. Działdowską do skrzyżowania z ul. Dźwigową oraz odcinek ul. LG Electronics od ul. Instalatorów do bramy fabryki LG Electronics. Ich harmonogram przewiduje frezowanie starych nawierzchni bitumicznych we wtorek 31 maja 2022 r., układanie warstwy bitumicznej w środę 1 i czwartek 2 czerwca oraz układanie warstwy ścieralnej w piątek 3 i sobotę 4 czerwca. Remont przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A. w Mławie – podwykonawca Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie, realizującego zadanie na zlecenie Burmistrza Miasta Mława.

 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. operator Mławskiej Komunikacji Miejskiej informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę dwóch autobusów miejskich. Szczegóły w załączonym linku:

www.e-bip.org.pl/mpdm/33381


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.

W MŁAWIE

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Formularz kontaktowy - Zadaj Pytanie ?

W celu uzyskania informacji prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego
Dział Komunikacji Miejskiej : beata.jablonowska@mpdm.mlawa.pl
Dział MPDM Sp. z o.o. :
 
Po prawidłowym wypełnieniu formularza klient otrzyma odpowiedź e-mailem. Odpowiedzi na pytania przesyłane inną drogą niż FORMULARZ KONTAKTOWY (np. na inne adresy mailowe) nie będą realizowane.
 
Dane do przelewu
 
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie
ul. Warszawska 25A skr. poczt. 103
06-500 Mława
NIP : 569-181-66-16
Regon: 141247317
 
Konto bankowe: Alior Bank S.A.nr : 982490 0005 0000 4530 4439 4539

PRZETARGI

Wszystkie aktualne wiadomości odnośnie przetargów znajdziecie państwo na stronie https://www.e-bip.org.pl/mpdm/28174

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PRZETARGI

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ

Siedziba Spółki

Uniszki Cegielnia 30

06-500 Mława

FIRMA MPDM © 2021

Ul. Warszawska 25A

Skr. poczt. 103

06-500 Mława